Over ons & contact

Doelstelling, adres en contact

De doelstelling van CNME De Groenling is het overbrengen van kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de natuur en het milieu, om daarmee het maatschappelijk draagvlak te vergroten voor een meer duurzame samenleving.

Adres & bereikbaarheid

De Groenling is een vrijwilligersorganisatie gevestigd in het gebouw van de Nieuwe Nes. Schoenmakerspad 1, 1741 XM  Schagen. Aanvragen graag naar het algemene emailadres.
Bestuur de Groenling – algemeen info@cnme-de-groenling.nl

Voorzitter: Harm Salomons
hsalomons@quicknet.nl

Secretaris: Paul de Winter
phdewinter@hetnet.nl

Penningmeester: Jack Ruijter
JackRuijter@nieuwenes.nl

Bestuursleden: Frits Vloemans, Tina Brouwer, Erica