Aanbod scholen

Aanbod voor scholen

Huur materialen

U kunt een abonnement nemen op al onze educatieve materialen, de kosten van dit abonnement bedragen slechts € 50,- per schooljaar. Toewijzing gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvraag. De uitleenperiode wordt in overleg vastgesteld en duurt in principe maximaal 4 weken.

Inhoud leskisten

De leskisten bevatten veel concreet leerlingenmateriaal, geschikt voor het gebruik met de hele groep gedurende meerdere lesuren.

• Leskist Uilen
• Leskist Boom en Hout
• Leskist Vegetatieonderzoek

• Leskist Slootonderzoek
• Leskist Grondonderzoek
• Leskist Levend Ganzenbord

• Leskist Kleine beestjes
• Leskist De Otter
• Leskist Dierenbescherming

• Leskist Afval
• Leskist Zwerfafval
• Leskist Vleermuizen

Lestassen

De lestassen zijn geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs door middel van veldwerk. In kleine groepjes leren de kinderen omgaan met verschillende veldwerkmaterialen.

Lespakketten

• Lespakket Uitlopen van bomen • Lespakket Zaden en bonen
• Lespakket Kleine beestjes bak • Lespakket Vlinders

Lesmappen

• Lesmap Weg van Afval

Overig lesmateriaal

Naast dit educatief materiaal hebben wij ook los materiaal te huur.
Voor aanvraag lesmateriaal stuur ons een e-mail en voor de prijslijst
klik hier. Ga direct naar uw keuze : Leskisten | Lestassen | Lespakketten | Lesmappen | Overig lesmateriaal

Klik hier voor het uitleen reglement